Расписание факультативов

Расклад работы факультатыўных заняткаў

ДУА “Аснежыцкая сярэдняя школа” Пінскага раёна

на 2  паўгоддзе 2020/2021 навучальнага года

 

п/п

Клас

Назва факультатыўных заняткаў

К-ць вуч

няў

Паня

дзе

лак

Аўто

рак

Сера

да

Чац

вер

Пят

ніца

Су

бота

Прозві

шча

настаўні

ка

1.

1

Маральныя асновы этыкету

21

12.10

 

12.10

 

 

 

Багнавец Г.М.

2.

2 “А”

Маральныя асновы этыкету

14

14.05

 

 

 

14.05

 

Залеская Ж.Р.

3.

2 “Б”

Маральныя асновы этыкету

13

 

 

14.05

 

12.05

 

Канановіч С.В.

4.

3

Маральныя асновы этыкету

21

 

12.00

 

 

12.00

 

Пікулік А.А.

5.

4

Маральныя асновы этыкету

20

12.00

 

 

 

12.00

 

Пашкавец К.А.

6.

1

Вытокі роднай мовы

21

 

12.10

 

 

 

 

Багнавец Г.М.

7.

9

Маё прафесійнае будучае

22

 

 

 

 

15.00

 

Кос Т.А.

8.

9

Асновы сямейнага выхавання

22

 

 

 

 

 

09.00

Кос Т.А.